I Kalvatræet, like ved sentrum, ligg eit lite hus som tidlegare har vore husmannsplass. No er huset blitt verdas minste litteraturhus med sal av brukte bøker for store og små.

Det vert halde  litterære arrangement av ulike slag, som til dømes eventyrstund for born. Huset blei offisielt opna under Litteratursymposiet 2010.